• Dotační program Dešťovka

  bez kopání

  Pro vás, kteří nemůžete nebo nechcete zakopávat podzemní nádrže

Technické řešení

 • 1. Rezervoár pro zachytávání dešťové vody je vložený do stávajícího svodu.
 • 2. Stabilizace hladiny přepadem.
 • 3. Hrubá filtrace – síto.
 • 4. Výpustný kanál se zátkou, zapuštěný do odtoku svodu
     Výpustný kanál slouží pro čištění a vypouštění vody.
 • 5. Převodové mechanické zařízení pro ovládání plováku čerpadla.
 • 6. Demontovatelné ponorné čerpadlo vody.
 • 7. Propojovací hadice – demontovatelná.
 • 8. Jemná filtrace vody.
 • 9. Nádrže s plovákovými ventily proti přeplnění.
 • 10. Nádrže a zatemněný prostor nádrží.
 • 11. Přepad vody do vsakovacího prostoru – trativodu.

Řešení pro halu

Řešení pro technicko hospodářskou budovu

Užitný vzor řešení